WARSZTATY DLA DZIECI

Dziecko biorąc udział w warsztatach (w zależności od ich celu):

  • lepiej poradzi sobie w sytuacjach społecznych

  • nauczy się jak rozpoznawać, nazywać i radzić sobie konstruktywnie z trudnymi emocjami 

  • pozna zasady skutecznej komunikacji

  • łatwiej nawiąże relacje z rówieśnikami

  • poradzi sobie sprawniej w sytuacjach wymagających zmiany i szybkiego podejmowania decyzji

  • wzrośnie jego odporność na zmieniające się sytuacje

Koszt warsztatów ustalany jest indywidualnie, w zależności od przyjętych kryteriów organizacji, z którymi zapoznaję wcześniej zainteresowane osoby.

Zapraszam do kontaktu:

INNE METODY KONTAKTU: