O mnie

Jestem dla Ciebie!

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Od ponad 25 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Moje doświadczenia zawodowe związane są z towarzyszeniem rodzinom w różnej formie.

Specjalizuję się w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Jestem przekonana, że do człowieka już od pierwszych chwil życia, poprzez dzieciństwo, dorastanie, aż po wiek dojrzały należy podchodzić holistycznie.

Zawsze facynowałam się psychologią i pedagogiką. Nie potrafię pozostawać na etapie przyjmowania “tylko tu i teraz” bez dociekania przyczyn i skutków zachodzących sytuacji i zjawisk. Mam to szczęście, że praca, która jest również moją pasją powoduje nieustanną potrzebę rozwijania się.

Wśród różnych ciekawych doświadczeń zawodowych była okazja do poznania środowisk edukacyjnych w różnych krajach np.: Niemczech, Szwajcarii i Anglii. Doświadczając prostoty i skuteczności podejmowanych tam metod pracy utwierdziłam się w przekonaniu, że stając w obliczu dynamiki zmian współczesnego świata istnieje ogromna potrzeba tworzenia alternatywnych przestrzeni wspierających rozwój dziecka na rodzimym gruncie. Widząc efektywność  podejmowanych tam inicjatyw i spójność z perspektywą posiadanych przeze mnie kompetencji, stałam się propagatorką dobrych praktyk w tym zakresie.

Jestem: terapeutą systemowym rodziny, terapeutą pedagogicznym, menadżerem oświaty, oligofrenopedagogiem, propagatorką edukacji domowej i pedagogiki Marii Montessori.

Przez wiele lat prowadziłam zajęcia dla dzieci: rozwijające, z elementami arteterapii, wspomagające, rewalidacyjne, korekcyjno kompensacyjne, z terapii ręki.

Pracowałam na podstawie wniosków z opinii lub orzeczeń z PPP np.: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, trudności emocjonalne, ryzyko niedostosowania społecznego (terapia TUS –Trening Umiejętności Społecznych), inne problemy adaptacyjne, zaburzenia relacji rówieśniczych, autyzm.

Obecnie pracuję coraz mniej bezpośrednio z dziećmi
(nadal konsultuję i opracowuję strategie rozwojowe)
.

  • Pracuję interwencyjnie, w niektórych sytuacjach polecam innych specjalistów w zależności od natężenia i charakteru problematyki np.: logopedę, psychologa, neurologa, terapeutę SI, psychiatrę itp.

  • Współpracuję z różnymi specjalistami
  • Organizuję warsztaty wspierające rozwój emocjonalny i społeczny zarówno dzieci, jak i dorosłych

  • Przygotowuję zgodnie z sugestiami (najczęściej na zamówienie): webinary tematyczne, warsztaty i spotkania dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli.

Tworzę przestrzenie, w których wspieram nauczycieli i rodziców w ich własnej drodze rozwoju.

Zajmuję się tutoringiem edukacyjnym i wychowawczym.

Współpracuję ze środowiskiem rodzin świadomie decydujących się na Edukację Domową.

Jestem autorką i organizatorką warsztatów rozwoju osobistego “Zaczyna się w sercu” – zaopiekuj swoje emocje, zaopiekuj siebie.

Prowadzę warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu TUS (Treningu Umiejętności Społecznych).

Prowadzę rozwojowe grupy wsparcia – dla rodziców i nauczycieli.

Konsultuję rodziców w zakresie prolematyki wychowawczej, edukacyjnej związanej z ich dziećmi.

Zajmuję się tutoringiem pedagogów, którzy tworzą alternatywne przestrzenie rozwoju.

Towarzyszę w procesie zmiany, poszukując optymalnych rozwiązań. Indywidualizuję wsparcie, uwzględniając potrzeby i gotowość na tempo zmian, adekwatne do możliwości osoby zainteresowanej współpracą.

Ukończyłam szkolenie podyplomowe atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego : “Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” – prowadzone przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Fundacja została powołana w 1991 roku jako pierwsza placówka w Polsce, której celem jest promowanie psychoterapii i pomoc w kształceniu się w tej dziedzinie. Szczególnym obszarem zainteresowania Fundacji jest rozwój terapii rodzin w Polsce.

Przyświeca mi przesłanie “Trudności są po to, aby je pokonywać”.