Świat zmienia się teraz
– ta chwila jest zmianą
Marta Makuch

MOja oferta

WARSZTATY

Dzieci

Oferuję warsztaty dla dzieci

 

couple_2

Rodzice

Wspólnie z innymi specjalistami planuję prowadzenie grupy wsparcia, warsztaty tematyczne.

Pedagodzy

Przygotowuję webinary, warsztaty i spotkania dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli.

TERAPIA

Dzieci

Oferuję zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci ( praca na podstawie wniosków z posiadanej opinii PPP np.: dysleksja, dygrafia, dysortografia, dyskalkulia, problemy z emocjami, adaptacją szkolną itp.) 

Konsultacje

couple_2

Rodzice

Oferuję konsultacje online
i stacjonarnie dla rodziców

Pedagodzy

Oferuję konsultacje online
i stacjonarnie dla nauczycieli